people and the business. people and the business.

people and the business. people and the business.

Executive Search & Advisory


Executive Search & Advisory - komplexná poradenská služba pre obsadenie manažérskych pozícií a úzko profilovaných expertných úrovní, na ktorých je vyžadovaná vysoká odborná špecializácia a rozsiahle skúsenosti.

Executive Search


Podrobnosti

Rozumieme tomu, že rozvoj biznisu je o skúsenostiach, zanietení a vytrvalosti ľudí, ktorí ho riadia.

Market Expertise


Podrobnosti

Vieme, ktoré sú tie správne kontakty pre rozvoj vášho podnikania.

HR Legal


Podrobnosti

Záleží nám na tom aby ste dokázali chrániť vašich ľudí a vaše podnikanie.

Employer Branding Toolkit


Podrobnosti

Pripravte sa na cestu budovania značky zamestnávateľa, ktorá sa v čase mení.

Emloyee Value Proposition


Podrobnosti

Buďte atraktívnym zamestnávateľom pre najlepších ľudí na trhu.

Employer Branding Audit


Podrobnosti

Analyzujte, aká je je Vaša súčasná pozícia značky zamestnávateľa.

fdsfsd


fdsfsd

Career Advisory


Dávame príležitosť budovať kariéru a prežívať svoj život na tom správnom mieste

Personal Development


Podrobnosti

Buďte zvedaví.

CV and LinkedIn profile


Podrobnosti

Životopis je jeden z najdôležitejších dokumentov človeka.

Interview preparation


Podrobnosti

Pripravte sa na stretnutie, ktoré môže zmeniť váš život.

Rozhovor

Transport a Logistika: Správni ľudia na správnych miestach


Linda Tóthová (Slávik&Stell) a Alexander Sotník (Transport a Logistika) 12.05.2017

Čo je podstatné pri výbere manažérov z pohľadu logistiky? 

Z nášho pohľadu je pri výbere manažérov kľúčový charakter, zvládanie záťažových situácií, jasná komunikácia a schopnosť viesť ľudí. Pri pohovore si všímame neverbálnu komunikáciu, najmä mimiku, gestá a ďalšie neverbálne znaky. Sú to neklamné súčasti prejavu osobnosti človeka. Náš tím je zložený aj z psychológov, čo nám pomáha indikovať dôveryhodnosť výpovede daného kandidáta. Pohovory s kandidátmi vedieme v pohodovej atmosfére. Ak je už vtedy verbálny prejav uchádzača chaotický, v situáciách manažéra, konajúceho pod stresom bude jeho komunikácia ešte viac neprehľadná. Ten, kto dokáže zreteľne, štruktúrovane komunikovať a jasne zadávať úlohy, kontrolovať ich plnenie a je zároveň v  krízových situáciách rozvážny, získa si dôveru svojich ľudí.

Celý článok nájdete tu: TRANSPORT a LOGISTIKA_SK_4_2017_68-69_Správni.pdf

EVENTY

Premeny harfy


Divadlo Jána Palárika v Trnave 29.09.2017

Ako generálny partner sme sa rozhodli podporiť multimediálne divadelné predstavenie PREMENY HARFY, ktoré je novým projektom renomovaného slovenského harfistu Michala Matejčíka v réžií Juraja Bielika. Okrem Viedne, kde Michal momentálne žije, ho môžete vidieť na koncertoch a rôznych produkciách po celom svete. Jurajove inscenácie môžete navštíviť napríklad v trnavskom Divadle Jána Palárika, bratislavskom Divadle Aréna alebo v Slovenskom národnom divadle. Hudobná monodráma inštrumentalistu a jeho nástroja prinesie na dosky trnavského divadla jedinečné audiovizuálne predstavenie. Na jednej strane hudobná a interpretačná bravúra hlavného protagonistu, na druhej strane široké možnosti divadelného priestoru pripravia divákom a poslucháčom sugestívny a nevšedný zážitok. 

Our vison is to work with the greatest. Change the world, people and the business.

Slávik & Stell - Executive Search & Advisory is a company specialized on human capital consulting and employer branding. We understand that every successful business depends on the experience, enthusiasm and perseverance of the people who drive it. It depends on the right people to have the opportunity to work for the right companies. We help our clients moving forward with our candidates and to our candidates we give them the opportunity to build their careers and live their lives in the right place. We are a small company that does great things.

Code of Etics.

It is important for us to apply business ethics to every relationship. Confidentiality, Honesty, Communication, Feedback, Professionalism

Contact


We love quality roasted coffee, which is also appreciated by the people we meet with. Feel free to try it in our office!

Contact

Cukrova 14, 811 08 Bratislava

+ 421 903 556 237
slavik@slavikandstell.com

IČO: 43 840 698
DIČ: SK 2022502339