Meníme svet, ľudí a biznis

Meníme svet, ľudí a biznis

Executive Search & Advisory


Executive Search & Advisory - komplexná poradenská služba pre obsadenie manažérskych pozícií a úzko profilovaných expertných úrovní, na ktorých je vyžadovaná vysoká odborná špecializácia a rozsiahle skúsenosti.

Executive Search


Podrobnosti

Rozumieme tomu, že rozvoj biznisu je o skúsenostiach, zanietení a vytrvalosti ľudí, ktorí ho riadia.

Market Expertise


Podrobnosti

Vieme, ktoré sú tie správne kontakty pre rozvoj vášho podnikania.

HR Legal


Podrobnosti

Záleží nám na tom aby ste dokázali chrániť vašich ľudí a vaše podnikanie.

Employer Branding Toolkit


Podrobnosti

Pripravte sa na cestu budovania značky zamestnávateľa, ktorá sa v čase mení.

Emloyee Value Proposition


Podrobnosti

Buďte atraktívnym zamestnávateľom pre najlepších ľudí na trhu.

Employer Branding Audit


Podrobnosti

Analyzujte, aká je je Vaša súčasná pozícia značky zamestnávateľa.

Employer Branding


Budovanie značky zamestnávateľa je aktuálne najhorúcejším trendom v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Autentický a relevantný branding má totiž reálny vplyv na výsledky každej spoločnosti.

Career Advisory


Dávame príležitosť budovať kariéru a prežívať svoj život na tom správnom mieste

Personal Development


Podrobnosti

Buďte zvedaví.

CV and LinkedIn profile


Podrobnosti

Životopis je jeden z najdôležitejších dokumentov človeka.

Interview preparation


Podrobnosti

Pripravte sa na stretnutie, ktoré môže zmeniť váš život.

Rozhovor

Transport a Logistika: Správni ľudia na správnych miestach


Linda Tóthová (Slávik&Stell) a Alexander Sotník (Transport a Logistika) 12.05.2017

Čo je podstatné pri výbere manažérov z pohľadu logistiky? 

Z nášho pohľadu je pri výbere manažérov kľúčový charakter, zvládanie záťažových situácií, jasná komunikácia a schopnosť viesť ľudí. Pri pohovore si všímame neverbálnu komunikáciu, najmä mimiku, gestá a ďalšie neverbálne znaky. Sú to neklamné súčasti prejavu osobnosti človeka. Náš tím je zložený aj z psychológov, čo nám pomáha indikovať dôveryhodnosť výpovede daného kandidáta. Pohovory s kandidátmi vedieme v pohodovej atmosfére. Ak je už vtedy verbálny prejav uchádzača chaotický, v situáciách manažéra, konajúceho pod stresom bude jeho komunikácia ešte viac neprehľadná. Ten, kto dokáže zreteľne, štruktúrovane komunikovať a jasne zadávať úlohy, kontrolovať ich plnenie a je zároveň v  krízových situáciách rozvážny, získa si dôveru svojich ľudí.

Celý článok nájdete tu: TRANSPORT a LOGISTIKA_SK_4_2017_68-69_Správni.pdf

EVENTY

Premeny harfy


Divadlo Jána Palárika v Trnave 29.09.2017

Ako generálny partner sme sa rozhodli podporiť multimediálne divadelné predstavenie PREMENY HARFY, ktoré je novým projektom renomovaného slovenského harfistu Michala Matejčíka v réžií Juraja Bielika. Okrem Viedne, kde Michal momentálne žije, ho môžete vidieť na koncertoch a rôznych produkciách po celom svete. Jurajove inscenácie môžete navštíviť napríklad v trnavskom Divadle Jána Palárika, bratislavskom Divadle Aréna alebo v Slovenskom národnom divadle. Hudobná monodráma inštrumentalistu a jeho nástroja prinesie na dosky trnavského divadla jedinečné audiovizuálne predstavenie. Na jednej strane hudobná a interpretačná bravúra hlavného protagonistu, na druhej strane široké možnosti divadelného priestoru pripravia divákom a poslucháčom sugestívny a nevšedný zážitok. 

Našou víziou je pracovať s najlepšími, meniť tak svet, ľudí a biznis.

Slávik&Stell - Executive Search & Advisory je poradenská spoločnosť pre oblasť ľudského kapitálu a Employer Branding. Rozumieme tomu, že rozvoj biznisu je o skúsenostiach, zanietení a vytrvalosti ľudí, ktorí ho riadia. Záleží na tom, aby správni ľudia mali príležitosť pracovať pre správne spoločnosti, preto klientom pomáhame napredovať a našim kandidátom dávame možnosť budovať svoju kariéru a prežívať svoj život na tom správnom mieste. Sme malá firma, ktorá robí veľké veci.

Etický kódex

Je pre nás dôležité, pri tak citlivej službe, akou je Executive Search, uplatňovať etiku, dôvernosť informácií, profesionalitu, čestnosť, komunikáciu a poskytovať spätnú väzbu.

Kontakt


Máme radi kvalitnú kávu, čo oceňujú aj ľudia s ktorými sa u nás stretávame. Príjmite pozvanie ju vyskúšať!

Kontakt

Cukrová 14, 811 08 Bratislava

+ 421 903 556 237
slavik@slavikandstell.com

IČO: 43 840 698
DIČ: SK 2022502339